Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 874153

Dato: 10.08.2020

Jeg svarer NEI !!! til dette