Høringssvar fra Tommy Jornes

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot! I et demokrati skal vi kunne velge selv.