Høringssvar fra Bente Antun

Dato: 04.08.2020

Stiller smp til kvifor det er klima og miljødepartementet som skal behandle lovforslaget, og ikkje helsedepartementet!? Der er ikkje greitt å tukle med GMO-injeksjonar på mennesker. Og spesielt ikkje opp mot Covid-!9, som det her gjer. Det må under ingen omstendighet gjevast tillatelse til GMO i hverken vaksiner, mat, eller anna medikament, som vert gitt til dyr eller mennesker. Dette er å tukle med skaparverket, og det er ikkje greitt!

Som innbyggjar og skattebetalar i eit demokratisk land, Noreg, og som ikkje er medlem av EU, har vore avgjort ved folkeavrøysting, og me kan difor ikkje vera underlagt direktiv derifrå! Eg krev difor at dette ikkje går igjennom! Takk