Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 282118

Dato: 04.08.2020

Dette er jeg helt i mot.