Høringssvar fra Tom Stensløkken

Dato: 02.08.2020

Jeg sier NEI til denne lovendringen!