Høringssvar fra Arvid Næss

Dato: 04.08.2020

Nei!

Grensene er langt overskredet når dere nå ønsker å eksperimentere med oss på denne måten.