Høringssvar fra Gro Høgsveen

Dato: 09.08.2020

Jeg sier nei, til dette vedtaket