Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 417284

Dato: 05.08.2020

Jeg godtar IKKE GMO/genteknologi på Norges befolkning. RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter, og skader kan ikke reverseres. RNA-vaksiner kan visstnok også utløse autoimmune reaksjoner, den slags sykdommer har vi vel nok av..De langsiktige konsekvensene vil kunne bli mye værre enn sykdommen i seg selv.