Høringssvar fra Arnstein Vartdal

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot tvungen vaksinering før vaksinen er utprøvd.