Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 943141

Dato: 11.08.2020

Jeg er MOT tvangs behandling av mennesker. ABSOLUTT MOT tvangs vaksinering.