Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293270

Dato: 03.08.2020

Å tilføre fremmede eller ukjente gener i mennesker kan forandre deres dna for alltid. Dette er ikke ukjent. Dette gjør slik at deres barn og alle nye generasjoner nedover vil beholde genforandringen. Hvilke forandringer kan dette føre til på sikt? Mutasjoner? Nye sykdommer? Aborter? Missfoster? Utryddelse av menneskeslekter?