Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116148

Dato: 03.08.2020

Er totalt imot denne nye lova som skal gje ein lov til å teste ut vaksine med genmodifisert innhald. Følgjer med på kva legar og forskarar seier om denne vaksinen med slikt innhald og alt ber preg av hastverk. Menneske er ikkje prøvekaniner.