Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 939231

Dato: 11.08.2020

Jeg er imot klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling eller forebygging av covid 19.

Vi har allerede medisiner som fungerer bra nok mot covid 19.
GMO legemidlene er ønsket av noen pga at noen tjener mye penger på dette.

Man skal ikke leke med menneskers liv.

Alle mennesker skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp og egen behandling, om man velger gamle medisiner som ikke har patent - og som ingen kan tjene seg søkkrike på - skal ikke det være noe som fører til noe negativt for vedkommende.

Covid 19 blir brukt i et politisk spill. Og flere ser muligheter til å få mere makt og å tjene penger på denne pandemien.

Noen av oss er fra før alvorlig kronisk syke og må dra utenlands for å få behandling for å kunne overleve.
Når man fra før føler seg nærmest dødssyk og har forferdelige hodesmerter er ikke det å ta en usikker vaksine noe man ønsker å gjøre, hverken frivillig eller under tvang.

Man ønsker å få leve noen flere år og derfor må man ha muligheten til å kunne fortsette behandlingen som er startet på i utlandet.