Høringssvar fra PDK Innlandet

Dato: 17.08.2020

Høringssvar fra Partiet De Kristne Innlandet angående eksperimentelle GMO vaksiner!

Her velger regjeringen å legge opp til en høring av svært alvorlig karakter både med tanke på ytringsfrihet og personvern og dette gjøres midt i fellesferien! Det er ikke denne måten Norge bør drives på! Dette er svært kritikkverdig og til hinder for aktiv deltakelse og politisk engasjement i befolkningen. Hvorfor slik hast med å fremme nye lover? PDK Innlandet er imot hastehøring og avkortede prosesser i strid med gjeldende genteknologilov. Rettssikkerheten til norske borgere må ikke svekkes ytterligere (ble svekket under Korona-loven). Genteknologiloven bør beholdes slik den er med den kontroll og forsiktighet som ligger i loven. Det å fjerne kontroll-mulighet og forsiktighets-prinsippet i forhold til et slikt lovverk er svært betenkelig og kritikkverdig.

Det regjeringen nå legger opp til gjør oss alle til forsøkskaniner i et GMO-forskningsprosjekt ingen fullt ut vet konsekvensene av. Det å tukle med skaperverket kan utsette mennesker for uante konsekvenser som kan komme til å koste enkeltmennesker og samfunn dyrt. Her trenger en å bruke føre-var-prinsippet. PDK Innlandet er sterkt imot at fremmed genmateriale skal inn i menneskekropper. Det har skjedd nok katastrofer hos enkeltmennesker tidligere, som har forårsaket narkolepsi hos en del mennesker. Vi er sterkt imot at cellene i menneskekroppen skal endres, som ved DNA vaksinen.

Dersom befolkningen også skal vaksineres med tvang "om nødvendig" hvem skal da avgjøre dette! Er regjeringen skikket til å foreta en slik vurdering? Eller landets helseminister? PDK Innlandet er sterkt imot en lovendring som åpner opp for GMO-vaksiner. Det å sprøyte inn vaksiner med gen-materie og DNA-materie fra andre organismer er svært betenkelig og uansvarlig av myndighetene å legge opp til! Vi, Norges borgere er IKKE forsøkskaniner i ett laboratorium! Vi er sterkt imot tvangsvaksinering. Dette strider imot retten vi har til å bestemme over vår egen kropp og helse. Det at regjeringen legger opp til hastevedtak i så alvorlige saker for å kunne innføre nye lover helt uten debatt er klanderverdig. Helt uten at folket får mulighet til å si sin mening nå når de er i feriemodus. Dersom dette får fortsette, nærmer Norge seg et diktatur! PDK Innlandet er sterkt imot at mennesker skal bli utsatt for eksperimentell GMO-vaksinering. Ved å innsette fremmed genmateriale i mennesker vet en ikke hvordan menneskekroppen vil reagere og takle. Derfor sier vi et klart NEI fra Partiet De Kristne Innlandet.

Eva Irene Kosberggrind

Fylkesleder PDK Innlandet