Høringssvar fra Nils Øyvind Megård

Dato: 03.08.2020

NEI