Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117328

Dato: 16.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslaget basert på informasjon jeg har lest flere steder om GMO vaksiner.