Høringssvar fra Tom Andreassen

Dato: 05.08.2020

Helt klart NEI til dette, det norske folk skal ikke brukes som forsøkskaniner!