Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146451

Dato: 02.08.2020

Det hører ikke hjemme å ta i bruk GMO i hverken mat eller medisiner. Vi har allerede GMO i både mat og drikke. Og vi har aldri godkjent det.