Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161273

Dato: 04.08.2020

Nei.

klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19