Høringssvar fra Turid Torbergsen

Dato: 10.08.2020

Jeg anser det ikke som forsvarlig å benytte eksperimentelle legemidler som inneholder genmodifiserte organismer (GMO) til utprøving på mennesker- heller ikke i forbindelse med covid 19. Det er en kjent sak at bruk av GMO kan forårsake nye genkombinasjoner som vi ennå ikke vet konsekvensene av, og som i verste fall kan bli fatale.