Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 369412

Dato: 05.08.2020

Nei til klinisk utprøvi g og utlevering av gmo legemiddler til behandling og forebygging av covid 19