Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331208

Dato: 03.08.2020

Ingen kan forutsi hva dette kan føre til på sikt. Potensielt kan GMO-legemidler ha svært negative helsemessige konsekvenser, både for de som behandles med dem og for etterkommerne deres, og her må føre var prinsippet gjelde. Derfor må forslaget til forskrift til genteknologiloven forkastes.