Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 655266

Dato: 09.08.2020

Må ikke være tvang!