Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199295

Dato: 04.08.2020

Dette henger ikke på grep, og må stanses snarest! NEI NEI NEI, til genteknologisk eksperimentell behandling på befolkningen i Norge og i verden. La folket få tilbake sitt suverene, frie, ærlige land, Norge. For nå har det gått for langt. Landet brytes ned systematisk, landet vårt ødelegges, og befolkningens tillit til ledelsen med. Og nå, dette. En sensasjonell tragedie.

Med Kald Hilsen, en kvinne fra nord