Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 708198

Dato: 09.08.2020

Sterkt imot genteknologi på mennesker.