Høringssvar fra Berit Laila Jakobsen

Dato: 04.08.2020

Jeg er imot GMO legemidler på mennesker.