Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 531332

Dato: 09.08.2020

Dette er absolutt ikke aktuelt. Innfører vi tvang i slike saker, beviser dette også at vår ytringsfriheten er frarøvet oss. Norge har alltid stått og burde alltid stå opp for friheten og valgene til å velge selv.