Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 941247

Dato: 11.08.2020

Jeg er motstander av tvangsvaksinering og alt som har med tvang å gjøre . Minner om at vi etter sigende lever i et demokrati og at tvang tilhører andre typer styresett .