Høringssvar fra IngerLise Wold

Dato: 18.08.2020

Jeg protesterer på det sterkeste mot regjeringens forslag til å tillate GMO utviklede vaksiner ifbm Covid-19.

Det er et overgrep mot befolkningen som må finner sted. Det er ytterst kritikkverdig at det i det hele tatt vurderes å tillate GMO i en vaksine som nå skal utvikles. At dere vurderer å forandre en lov, såpass raskt og med så lite informasjon til folket, er ingenting annet enn maktmisbruk. Jeg føler meg direkte krenket og ser ingen grunn til at dette er noe som må gjennomføres. Jeg ber dere tenke nøye igjennom HVORFOR dere mener dette er så viktig nå?! Hvem tjener på dette? Hvem får kjenne konsekvensene? Jeg mener at det er konfliktfylte interessert inne i bildet her. Hvorfor er det plutselig så viktig med en vaksine som først ser dagens lys, etter en eventuell lovendring?

Jeg motsetter meg på det sterkeste.

Mvh Inger Lise Wold