Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 683478

Dato: 09.08.2020

Hei. Jeg er imot dette.

Med vennlig hilsen

Anne Katrine Skilbreid