Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 998209

Dato: 13.08.2020

jeg er helt imot Gmo legemidler