Høringssvar fra Ellen Gretscher

Dato: 17.08.2020

Har sterke innvendinger og motforestillinger mot klinisk testing og og utlevering av GMO legemidler i Norge!!