Høringssvar fra Allmennlege Thomas Johansson

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot utprøvingen av genmodifiserte organismer som ledd i behandling, enten som legemiddel eller vaksine. Jeg mener vi ikke overskuer konsekvensene av dette. Det er alvorlig fordi endringer av genmaterialet ikke er reversibelt. Det er ikke mulig å gjøre en reell risikovurdering når risikoen ikke er kjent.