Høringssvar fra Kjetil

Dato: 18.08.2020

Jeg er imot denne muligheten for å bruke Gen modifisert medisinering og vaksiner på mennesker.