Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 938494

Dato: 11.08.2020

Jeg er meget imot en «hastevaksine» som er GMO modifisert, som går i arvestoffet og som vi ikke aner langtidsvirkningene av.

I Norge er regjeringen offisielt imot GMO produkter i jordbruk f eks.

Det rimer da dårlig at de nå skal tillate det i vaksiner som kan påvirke vårt DNA og som vi overhodet ikke vet langtidseffekten av.