Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 310290

Dato: 04.08.2020

Jeg er i mot vaksiner med GMO/genteknologi på Norges befolkning? RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter. Vi kan ikke bruke mennesker som prøvekaniner.