Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331401

Dato: 04.08.2020

Jeg er i mot obligatorisk vaksinering.