Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241315

Dato: 04.08.2020

Jeg sier NEI til dette høringsforslaget.