Høringssvar fra Camilla Eide

Dato: 04.08.2020

Klarte å trykke på "Høringssvaret er uten merknader" først. Beklager dette.

Dette forslaget er selvfølgelig helt feil. Hvis dette blir tillatt er det meget bekymringsverdig. Et land som ikke tillater genmanipulert mat skal plutselig tillate å sprøyte inn gmo-legemidler i mennesker? Nei takk.