Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124334

Dato: 17.08.2020

17.08.2020

Innvendinger til høringsforslag av 28.07.2020

Kort høring - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av Covid-19

Jeg sier NEI til forslaget fordi det kan gi uheldige konsekvenser for befolkningen, særlig fordi ingen vet noe om ettervirkningene.