Høringssvar fra Kristian Robert Vinberg Grødem

Dato: 05.08.2020

Jeg stiller meg totalt i mot dette forslaget om klinisk forskning av GMO legemidler, slik at vårt DNA / RNA , dvs arvemateriale vil kunne skades og tukles med. Hvem er det som skal leke GUD ? Regjeringen Solberg ? Dette forslaget må IKKE bli vedtatt overhodet.

Mvh

Kristian R. Grødem

4083 Stavanger