Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 522143

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot tvungen vaksine av covid 19