Høringssvar fra Per Robertsen

Dato: 11.08.2020

Jeg godtar ikke

forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19.