Høringssvar fra Torkel Åsen

Dato: 04.08.2020

NEI til eksperimentering av genteknologi på folk.

I følge statesikk ble dødligheten heller redusert under den såkalte coronakrisen. Men men det ble flyttet på mye verdier i forma av akjer.

Det er nå vikitg at våre kjære folkevalgt vokner opp og ser på reelle fakta! I samme periode så var det fler som tok sitt liv enn som døde med corona i blodet. Sammtidig i verden dører det daglig 22000 barn av sult! Det er lett å se at det er noe alvorlig feil med fokuset. Det er hele tiden snakk om penger , vaksine er lik penger. Selv om det finnes medesin som virker, ja så vil selvsakt legemiddel industrien fraråde. Håper noen vokner opp og forstår sammenhengen her. Statestikk forteller det meste, og i følge statestikk er det ikke corona som er problemet.