Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111825

Dato: 15.08.2020

Ingen har fått med seg dette! Det er et lovforslag som legitimerer overgrep mot enkeltpersoner. Det må drøftes i all åpenhet! Jeg sier nei.