Høringssvar fra Marit Haugen Sandberg

Dato: 12.08.2020

Jeg er i mot at det åpnes for eksperimentering med Genteknologi på Norges befolkning.