Høringssvar fra Marianne Olsen

Dato: 16.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslaget.

Hilsen Marianne