Høringssvar fra Et Nytt rettferdig Norge

Dato: 03.08.2020

Vi i Et Nytt Rettferdig Norge står imot vaksineringen da det ikke er testet ut eller lagt frem resultater som bekrefter testing av mennesker med 0% bieffekter. At det Norske folk skal gå gjennom en vaksinasjon på lik linje som Svineinfluensa vaksinasjonen for å så få negative effekter i tillegg til negative bieffekt som skader hvert individuelle personer i det Norske land blir så å si brudd på FN-konvensjonene. Alle har rett til å bestemme, alle barn har rett til å bestemme. Alle har rett til å føle seg trygg, alle barn har rett til en trygg oppvekst.

Ved å fremskynde noe som ikke har fremvist en effektiv ressultat eller ikke legge frem fakta eller bevis på at dette er noe som bekrefter at det viser en klar fremtidig ressultat med årene, så kan vaksinen rett og slett legges vekk for godt. Kom tilbake med dette når vaksinen har blitt testet i 2 å slik alle andre vaksiner blir gjort før de blir lagt ut for allmennheten.