Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 675182

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot det og bli brukt som forsøkskanin. Jeg er i mot og bli tvangsvaksinert