Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 864187

Dato: 10.08.2020

Nei til genekperementering på mennesker!